Aglomeracije Jelsa-Vrboska i Stari Grad

Projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture

Image

Vrijednost projekta

Projekt vrijedan 378.933.698,00 kn sufinancirat će Europska unija u visini do 259.088.936,28 kn, što čini 68.37% troškova.
Image

Rok za uspostavu

Završetak radova i testnog rada uređaja te puštanje sustava u operativni pogon planiran je do kraja 2023. godine.
Image
Projektom obuhvaćenim ulaganjima u vodnokomunalne građevine dostići će se europski standardi u upravljanju komunalnim otpadnim vodama i u zaštiti prihvatnih površinskih voda i vodenog okoliša.

Projekt „Aglomeracije Jelsa – Vrboska i Stari Grad”

Projektom je predviđena izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje i vodoopskrbe za gradove / naselja Stari Grad, Jelsa, Vrboska i Basina. Novi vodnokomunalni sustav rezultirat će izgradnjom sustava za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda te smanjenjem gubitaka vode u vodoopskrbnoj mreži.

Jelsa, otok Hvar - This image, originally posted to Flickr, was reviewed on 18 April 2013 by the administrator or reviewer File Upload Bot (Magnus Manske), who confirmed that it was available on Flickr under the stated license on that date.
1

Bolji standard
života

Bolji standard života za stanovnike područja putem povećanja priključenosti stanovništva na sustave javne odvodnje i pročišćavanja.
2

Kvalitetnije
upravljanje

Kvalitetnije upravljanje komunalnim vodama.
3

Smanjenje
i zaštita

Smanjenje zagađenja mora, zaštita cijelog ekosustava.
4

Manji gubici
i ušteda

Manji gubici vode u vodovodnoj mreži – ušteda vodnih resursa.

Korist projekta za lokalno stanovništvo

Izgradnjom/rekonstrukcijom vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje
ostvarit će se niz mjera koje će omogućiti:

Image
Viši standard života građana
Image
Poboljšana kakvoća mora
što utječe na kvalitetu turističke ponude
Image
Smanjenje broja septičkih jama
Image
Očuvanje okolnih ekosustava
s iznimnom bioraznolikošću

Odvodnja

Sadašnji sustav odvodnje uvelike počiva na izgrađenim septičkim jamama čiji se sadržaj otpušta u tlo i u more. S ciljem zaštite okoliša i povećanja kvalitete života stanovnika otoka Hvara nužno je izgraditi kvalitetni sustav prikupljanja i obrade otpadnih tj. fekalnih voda.

Vodoopskrba

Uz izgradnju sustava odvodnje fekalnih voda, a zbog velikog broja uskih ulica i dotrajalosti postojećih cjevovoda nužno je izvesti rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbnog sustava. Na taj način osigurava se kvalitetno dugoročno rješenje za vodoopskrbu i odvodnju.

Održiva vodoopskrba i odvodnja na području aglomeracija

Projektom se uspostavlja kvalitetna i održiva vodoopskrba i odvodnja na području aglomeracija (gradovi / naselja Stari Grad, Jelsa, Vrboska i Basina). Na sustav se priključuju i oni stanovnici te gospodarski subjekti koji trenutno nisu priključeni na sustav javne vodoopskrbe ili sustav javne odvodnje koji završava uređajem/ima za pročišćavanje otpadnih voda.

Hvarski vodovod d.o.o.

Nadležna tvrtka za vodnokomunalne usluge na području aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad je Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa.

Hvarski vodovod pruža usluge na cjelokupnom području otoka Hvara, odnosno administrativnom području gradova Hvar i Stari Grad te općinama Jelsa i Sućuraj izuzev usluge odvodnje grada Hvara koju pruža tvrtka Odvodnja Hvar d.o.o. Hvar.

Ova je web stranica izrađena u okviru projekta „Projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad” kojeg je financirala Europska unija u okviru Kohezijskog fonda.
Sadržaj stranice isključiva je odgovornost Hvarskog vodovoda d.o.o. Jelsa.
Image
Image
Image
Image

Kontaktirajte nas

Hvarski vodovod d.o.o.
Radičina bb, 21465 Jelsa
MINISTARSTVO
REGIONALNOG RAZVOJA I
FONDOVA EUROPSKE UNIJE

www.mrrefeu.hr
fondovi@mrrefeu.hr
EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI
www.strukturnifondovi.hr

Financiranje

Kohezijski fond: 259.088.936,28 kn bez PDV-a

Hrvatske vode: 47.937.904,69 kn
Državni proračun (RH): 47.937.904,69 kn
Lokalno sufinanciranje: 23.968.952,34 kn
Kredit: 14.000.000,00 kn
Hvarski vododovd d.o.o.: 9.968.952,34 kn

Image

Kontaktirajte nas

Hvarski vodovod d.o.o.
Radičina bb, 21465 Jelsa
MINISTARSTVO
REGIONALNOG RAZVOJA I
FONDOVA EUROPSKE UNIJE

www.mrrefeu.hr
fondovi@mrrefeu.hr
EUROPSKI STRUKTURNI
I INVESTICIJSKI FONDOVI
www.strukturnifondovi.hr

Financiranje

Kohezijski fond: 259.088.936,28 kn bez PDV-a

Hrvatske vode: 47.937.904,69 kn
Državni proračun (RH): 47.937.904,69 kn
Lokalno sufinanciranje: 23.968.952,34 kn
Kredit: 14.000.000,00 kn
Hvarski vododovd d.o.o.: 9.968.952,34 kn